zondag 27 april 2008

DSL linux op hardddisk installeren
1. Download DSL-linux (syslinux) en brand de iso-file op cd.

2. Laat pc booten vanaf cd/dvd-rom.

3. Nu krijg je een opstartmenu waar je eventuele opties kunt instellen die tijdens het opstarten moeten uitgevoerd worden (vb. resolutie instellen tijdens het booten).
Daar we de pc dienen voor te bereiden voor een hd-installatie zullen wij als optie 'dsl 2' typen, daarmee zal linux in text-mode booten, dus zonder grafische schil.
Typ:

- dsl 2

4. Nu zullen we de harddisk partitioneren.
Typ:

- cfdisk

en maak volgende partities:

hda1 - 130MB bootable (voor de dsl-image)
hda2 - 150MB voor linux swap (type: 82)
hda3 - rest van de harddisk voor /home , MyDSL, backup en restore.

sla de nieuwe partitie-tabel op (=write) en sluit cfdisk af (=exit).

5. partities voorbereiden.
Typ:

- mke2fs /dev/hda1
- mke2fs /dev/hda3
- mkswap /dev/hda2
- swapon /dev/hda2

6. reboot je systeem, om de nieuw ingedeelde harddisk te aktiveren en laat linux opstarten in runlevel 5 (=normaal booten met X).
Typ:

- shutdown -r now

7. Klik nu op het startmenu :

DSL > APPS > TOOLS > FRUGAL INSTALL > FRUGAL GRUB INSTALL

voor de image partitie-> hda1
installeren van -> l (=live cd)
formatteren? -> y

Na deze installatie; reboot het systeem en verwijder de live-cd.

Als alles goed gaat krijg je bij de nieuwe opstart het grub-menu te zien.
Kies jde gewenste resolutie.

Nu gaan we grub-menu aanpassen:

open de terminal (tweede ikoontje op de taakbalk)
Typ nu volgende opdrachten:

$ sudo su

# mount /dev/hda1

# cd /mnt/hda1/boot/grub/

open nu het bestand menu.lst in je favoriete editor (vb. vim)

# vim menu.lst

Verwijder de commentaar tekens (= #) van de volgende lijnen:

'MyDSL width mydsl, restore, persistency, hostname, passwords'

Alsook vd volgende lijn waarin volgende gegevens vermeld staan: ...opt=hda3 home=hda3 mydsl=hda3 ...

Voeg 'dsl' toe voor mydsl=hda3 :

... dsl mydsl=hda3 ...

Nu zou deze lijn er zo moeten uitzien ongeveer:

kernel /boot/linux24 root=/dev/hda1 quiet vga=normal noacpi noapm noscsi frugal dma restore=hda3 home=hda3 opt=hda3 host=DSL1 dsl mydsl=hda3

Sla dit bestand op en reboot de pc, en selekteer dan dit nieuw toegevoegd item in het grub-menu.

Maak nu een nieuwe map 'optional' voor optionele MyDSL extenties op hda3:

Open de console en typ:

$ sudo su

# mount /mnt/hda3

# cd /mnt/hda3

# mkdir optional

# chown dsl optional

Indien je nu een Mydsl extentie hebt dat je niet altijd gebruikt maar wel ter beschikking wil hebben indien je bv. eens niet op het net kan, kun je deze extenties kopiƫren naar de map 'optional' op hda3 .

Succes!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten