woensdag 20 februari 2013

Drupal7: Redirect standaard login/registratie-pagina naar error-pagina

De registratie/login-pagina's van Drupal zijn standaard te bereiken via volgende url:

../user/register of ../user/login

Er kunnen verschillende redenen zijn om  deze pagina's door te sturen naar een andere url (in dit vb. een error-pagina):

- Spammers weren
- Eigen login/registratie-pagina gemaakt
-...

NB: Indien je wil dat niemand kan inloggen op je site (enkel de admin!), is het eenvoudigst om de accountinstellingen te wijzigen van je Drupal-site: Instellingen > Personen > Accountinstellingen


Op de site http://www.market-locator.com/ had ik behoorlijk wat last van spammers. Ook heb ik zelf een login-pagina en registratie-pagina ontwikkelt:Wanneer een bezoeker surft naar de standaard login/register-pagina's wordt deze doorgestuurd naar een error-pagina in bovenstaande site.

Uiteraard kun je de bezoeker ook doorverwijzen naar je zelfgemaakte login/register-pagina's of andere pagina's.


De praktijk:

Hoe stuur je de bezoeker naar bvb. een zelfgemaakte error-pagina als ze surfen naar: ../user/login of ../user/register?

1. In dit voorbeeld maken we een nieuwe 'Basic Page' en noemen we deze error en typen we volgende tekst bvb. 'ACCES DENIED! VERBODEN TOEGANG!

2. Geef de pagina-link een naam, vb: error. 3. In de root-folder van je Drupal-site staat een .htacces-file, open deze in een editor.

4. Voeg nu volgende regels toe aan dit bestand:

Redirect 301 /user/register /error
Redirect 301 /user/login /error


Nu gaan we testen:

Surf nu naar je Drupal-site en typ:

http://www.jouw_site.com/user/register of http://www.jouw_site.com/user/login

Als alles goed gaat zou je nu de error-pagina moeten zien!

Succes ;-)


1 opmerking: